Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 30. januar

19 medlemmer deltog.  Anna Nielsen var referent. Ester Andersen var dirigent. Esther Smedegaard fremlagde beretning, som var en gennemgang af aktiviteter i 2017. Det havde været et år med meget regn og derfor deltog færre I turene. Bent Hansen fremlagde regnskabet. Det viste et underskud, som skyldtes de færre indtægter på vandringerne og udgiften til hyggedagen. Heldigvis kunne vi tære på kassebeholdningen. Beretning og regnskab blev godkendt. Derefter gik vi over til valg til bestyrelsen. Esther Smedegaard og Lisbeth Holm Olesen var ikke på valg. Bent Hansen genopstillede ikke, så i stedet blev Hanne Andersen valgt. Der var genvalg til Anna Nielsen og Ove Jakobsen.Til suppleanter blev H. C. Jensen og Winnie Kranker valgt. Revisorerne Anna Grethe Jakobsen og Ester Andersen blev genvalgt og Ole Nielsen som suppleant. Bestyrelsen blev pålagt at komme med forslag og gode ideer til vandringer bl. a. Skovvandringen, som afvikles for 40. gang næste år. Efter generalforsamlingen var der smørrebrød, kaffe/te og småkager. 

Referat: Anna Nielsen