Referat fra ordinær generalforsamling d. 19. februar

30 medlemmer deltog. Anna refererede. Poul Li Nielsen fra Fodslaw Morsø var gæst og blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ester og Anna Grethe blev valgt til stemmetællere. Esther fremlagde beretning, som var en gennemgang af aktiviteter i 2018. Det havde været et år med fint gåvejr og der havde været mange gode ture, især den fra Bovbjerg Fyr hos Jette og Henrik og udflugten til Mors. Medlemstallet pr. 31. december 2018 er 66, og 4 nye er derefter kommet til. Det omdelte regnskab viste et overskud. Beretning og regnskab blev godkendt.  Derefter gik vi over til valg til bestyrelsen. Et meget vigtigt valg, da der skulle findes en ny formand. Esther Smedegaard og Lisbeth Holm Olesen genopstillede ikke. Heldigvis påtog Jens Kristian Pedersen sig opgaven og også vores nyemedlem Carsten Nielsen gik med i bestyrelsen. Det betød at foreningen ikke lukker. Anna Nielsen, Hanne Andersen og Ove Jakobsen var ikke på valg.Til suppleant blev Winnie Kranker og Ester Andersen valgt. Revisorer  Anna Grethe blev genvalgt og Lisbeth Holm Olesen nyvalgt og Ole Nielsen som suppleant. Under evt. fortalte Poul Li Nielsen at der er 5 nyeprøvemedlemmer på vej. Efter generalforsamlingen var der smørrebrød, kaffe/te og småkager. 

Esther fik tak for sine mange år som formand – altid tjek på opgaverne. Hun vil blive savnet.

PBV Anna Nielsen