Referat fra generalforsamling d. 17. juni

Referat fra ordinær generalforsamling

i Fodslaw Herning torsdag d. 17. juni 2021 Ålholmvej 136

22 medlemmer deltog. Anna referede Jens Peder Kristiansen fra Hovedbestyrelsen deltog og blev valgt til dirigent.Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev ikke valgt stemmetællere. Jens Kristian fremlagde beretning om foreningens aktiviteter. Året 2020 blev et meget mærkeligt år p. gr. af Corona.Det begyndte godt. Skovvandringen d. 12. januar 2020 havde 143 deltagere

Mange nye planlagte aktiviteter – Majmotion og Knudmosevandring blev aflyst.

Første tur efter nedlukning var fra Stoubæk Krat d. 20. juni – stedet blev ændret. Næste gang vi mødtes var til gåtur og grillaften d. 25. juni

Ikke så mange men alligevel en meget hyggelig aften.

Vi kom godt i gang efter sommerferien med mange gode ture

Hyggelig tur til Ringkøbing, Mange nye var med på Harrild Hede og en fantastisk god tur i Lemvig. Jubilæet i Viborg søndag d. 20. september blev udsat til 2021.

Fodslaw Herning var med i det landsdækkende projekt ”Bevæg dig for livet”.Vi fik god omtale i avisen og 38 m/k deltog.

Herning Folkeblad har haft andre artikler med god reklame for Fodslaw.

Coronaen blussede op igen og dermed mange restriktioner

Julemærkemarchen blev gennemført virtuelt og få gik sig en tur.

Julemotionsturen 2. juledag blev aflyst. Trods corona blev der lavet et nyt program for 1. halvår i 2021. Men alt blev igen aflyst og også vores generalforsamling blev udsat flere gange.

Det omdelte regnskab viste et lille overskud. Beretning og regnskab blev godkendt. Dog med en kommentar til en for stor udgift til depotet.Derefter gik vi til valg til bestyrelsen. Jens Kristian Pedersen og Carsten Nielsen genopstillede ikke. Tak til dem for deres arbejde i Fodslaw.Ken Jensen blev genvalgt for en ny 2årig periode.

Hanne Andersen og Anna Nielsen var ikke på valg.

Lene Bang-Nielsen og Aase Irene Christensen blev valgt til bestyrelsen.

Til suppleant blev Vera Horsted og Ester Andersen valgt.

Revisorer Lisbeth Holm Olesen blev genvalgt og Bodil Madsen kom tilbage som revisor og Ole Nielsen som suppleant.

Under evt. Man kunne skrive sig på en liste til Jubilæumsarrangementet i Hald Ege

Søndag d. 5. september (samkørsel i private biler)

Program-2. halvår blev sendt rundt, så man kunne tegne sig for nye ture.

Vi forsøger at lave længere ture og evt. med en sløjfe så alle stadig kan være med.

Generalforsamlingen blev afsluttet med dejlig grillmad, kaffe/te og småkager.

PBV Anna Nielsen Foto Ken