Nyhedsbrev forkortet udgave

Fodpost fra Fodslaw Herning Efterår 2022

 Fodslaw Herning har afholdt 50-års jubilæum, Lørdag den 24. september. Bestyrelsen, pt kun 4 medlemmer, besluttede, at vi skulle have en heldagstur ud af det med betaling af et beskedent deltagergebyr. Det blev en rigtig hyggelig dag med Silkeruten inkl. Ørnsø og Stærke Gorm, som ramme om vores jubilæum. Deltagerne kunne vælge mellem 12 km eller 16 km og flere af os kom endnu højere op, før vi var retur i Herning. Vi valgte fælles togtransport og dejlig frokost på Silkeborg Bad. Alt i alt en rigtig hyggelig dag med 27 deltagere med både garvede medlemmer og helt nye ansigter. Desværre havde ca. 10 af vores normalt trofaste svende forfald lige netop den dag. Ærgerligt.  

Et billede, der indeholder træ, græs, person, udendørs

Automatisk genereret beskrivelse

Fodslaw Herning har haft sommermotion på forsøgsbasis i stedet for majmotion, som vi har kørt med i mange år. Vi forsøgte os med førte ture på 5 eller 10 km på forskellige hverdags- aftener i maj og juni for at udnytte de mange skønne sommeraftener. Det blev desværre ingen en succes. Vi ramte en masse aftener med dårligt vejr og der kom alt for få deltagere. Det er som om de fleste af vores medlemmer synes, at 10 km – svarende til rask trav i 2 timer – er lige i overkanten, på en sommeraften. Omvendt synes andre, at turen skal være 10 km, før man vil starte bilen. Det er svært at ramme rigtigt. Muligvis spiller Herning kommunes succes med pop up ture også ind.

Vi har haft en madpakketur ved Hald sø fra Naturskolen, lørdag d. 11. juni og det blev en utrolig god tur. Området omkring Hald sø kan bare noget! Så meget, at vi gentager turen den 5. november med Lene som turleder. Det bliver en 8 tals rute på 8/ 16 km. Det vil sige at efter de første 8 km, er vi tilbage ved startstedet ,og man kan vælge om man vil fortsætte på turen, eller tage hjem efter pausen.

Den årlige Grillaften med lille gåtur, torsdag d. 16. juni blev også – som altid – en stor succes med mange deltagere.   

Ændringer i det trykte program

Vi har besluttet ikke at afholde julemærkemarch og Julemotionstur i år.  Begge ture  kræver tid, både før,under og efter turene og  bestyrelsen har ikke uanede mængder af tid. Vores faste julemotionsdeltagere opfordres til at støtte vores naboforeninger her i 2022, hvis de vil på julemotionstur. 

Efter sommerferien har vi haft mange ture  med svingende deltagerantal. Bestyrelsen er i tvivl, om vi skal ændre på  antallet af træningsture. Vi ser tiden an og følger vores program lidt endnu.  Men noget skal der ske i fremtiden. Kom gerne med konstruktive forslag. Husk at støtte om op jeres forening.

Glæd jer til Skovvandringen!                                                                                                         

Søndag 15.januar 2023, kl. 09:00.

Vi glæder os til at se jer alle til Skovvandringen, der udgår fra Haderup skole, Skolevænget 1, 7540 Haderup as usual. Du kan vælge mellem 6 km, 15 km eller 21 km. Endnu en gang stiller Karsten Behr med et tur-team, og bestyrelsen takker for hjælpen. Hvis du også har lyst til at hjælpe til med Skovvandringen eller andre ting kan  Lene kontaktes på 23 24 04 07. 

En bøn til vore medlemer: Husk at opdatere Jeres kontaktoplysninger på www.fodslaw.dk hvis i vil modtage post fra os.

PBV

Ken Jensen