Motionsturen lørdag d. 22. september

På Motionsturen  lørdag d.22. september fra  Isenbjerg deltog 7.  MK– Egon fra Holmparken førte turen, idet Karsten og Lone var forhindrede. 
Tak til Egon. Deltog ikke selv i disse ture Esther.