Majmotion tirsdag d. 21. maj fra Stjernen i Tjørring

Så var det den sidste aften med majmotion. Vi var 25 M/K. Turen gik ned til engdraget forbi Baunekirken og under Holstebrovejen videre op til Frøskoven. Her delte holdet sig til 7 som valgte de 5 km og hjem til skolen. 18 gik med rundt og ud om Holing Sø. Igen en lille opdeling, da det begyndte med lidt regn. Her valgte 7 en genvej til skolen, men 11 gik ud til p-pladsen og ad stien til Rosenholmvej og kom dermed op over 10 km. Dette hold gik også stærkt. Heldigvis et område med mange stier så man let kan finde vej tilbage til skolen. Tak til alle som deltog.

Referat: Anna, Foto: Ken