Vil du vide mere om Fodslaw Herning?

Så kontakt formanden eller en anden fra bestyrelsen. Du kan også læse mere på hovedforeningens hjemmeside (adressen findes under links). Fodslaw Herning har pt. 70 medlemmer, heraf 10 navn nr. 2.

Hvad koster et medlemsskab?

Et personligt medlemsskab koster 300 kr. og 100 kr, for ægtefælle/samlever og børn under 18 år på samme adresse. Kontingentet er gældende for 4 kvartaler og prisændringer finder sted 1. april.

Medlemsblad  udkommer 4 gange årligt.

Der kræves ikke medlemskab for at deltage i vores motionsture de første 3-4 gange, men vi håber, at du bliver lige så bidt af denne sport, som vi selv er og melder dig ind.

Til DKT vandringer (se vandrekalenderen) kræves ikke medlemskab. DKT står for ”Danmarks kønneste traveture”. Der opkræves startgebyr på disse ture.